Περιγραφή

Παιδικός σταθμός Γλυφάδα

Πρότυπο Νηπιαγωγείο

Παροχές

  • ασφαλιστική κάλυψη
  • Παιδίατρος
  • Παιδοψυχολόγος
  • Μουσεία – θέατρα – εκδρομές
  • Φαγητό
  • Σχολικό

 

Ομάδες παιδιών

  • Μεταβρεφικό απο 2 εως 3 ετών
  • Προπρονηπιακό απο 3 εως 4 ετών
  • Προνηπιακό απο 4 εως 5 ετών
  • Νηπιακό απο 5 εως 6 ετών

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Δημέλα 1 κ Αριστείδου,Γλυφάδα

GPS:

37.874189437489, 23.758753352874

Τηλέφωνο: