ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-CLIMA SERVICE ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΝΙΚΗΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –
SERVICE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Νικήτη Χαλκιδικής

GPS:

40.222352509263, 23.668631576151

Τηλέφωνο: