ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Άγιος Νικόλαος,Χαλκιδική

GPS:

40.248982164702, 23.697475140228

Τηλέφωνο: