ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας “Οδική βοήθεια Πυρίκης” ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να προσφέρει
υπηρεσίες οδικής βοήθειας στο κομμάτι της μεταφοράς τόσο σε επιβατικά, μοτοσυκλέτες
όσο και σε φορτηγά οχήματα που έχουν ακινητοποιηθεί λόγο βλάβης ή λόγο τροχαίου ατυχήματος
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί με τα ιδικά οχήματα της η εταιρείας μας.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην οδική βοήθεια και την μεταφορά οχημάτων, ο διαρκής
εκσυγχρονισμός του στόλου της επιχείρησης μας έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα
παρεχομένων υπηρεσιών το οποίο σε συνδυασμό με την γρήγορη επέμβαση μας έχει ως
αποτέλεσμα πέραν των ιδιωτών να μας εμπιστεύονται και δημόσιες υπηρεσίες (τροχαία , Δήμοι , κτλ.)
καθώς και πολυεθνικές εταιρείες στην Πυλαία την Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Περσεφόνης 7,πυλαία Θεσσαλονίκης

GPS:

40.590583817872, 22.978425547694

Τηλέφωνο: