ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΒΛΑΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Νέα Πλαγιά,Χαλκιδική

GPS:

40.45, 23.333333

Τηλέφωνο: