Υπηρεσίες:

  • Εμπορικό δίκαιο Αθήνα
  • Αστικό δίκαιο Αθήνα
  • Ποινικό δίκαιο Αθήνα
  • Εργατικό δίκαιο Αθήνα
  • Κτηματολόγιο – διόρθωση εγγραφών κτηματολογίου Αθήνα
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Αθήνα
  • Συνταξιοδοτικά – εργατικά Αθήνα
  • Τροχαία ατυχήματα Αθήνα
  • Τραπεζικές συμβάσεις Αθήνα

Διεύθυνση

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 8,Αθήνα

GPS:

37.991429065629, 23.732880875728

Τηλέφωνο: